Standar Pelayanan Publik SMK Negeri 2 Kota Probolinggo

Standar Pelayanan Publik Kurikulum

………………………………………….

Standar Pelayanan Publik Sarana dan Prasarana

………………………………………….

Standar Pelayanan Publik Hubungan Masyarakat (HUMAS)

………………………………………….

Standar Pelayanan Publik Tata Usaha

………………………………………….

Standar Pelayanan Publik Laboraturium

………………………………………….